Hľadaný výraz: 2Kr 19,37, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
37 I stalo se, když se klaněl v chrámě Nizrocha boha svého, že Adramelech a Sarasar, synové jeho, zabili jej mečem, a sami utekli do země Ararat. I kraloval Esarchaddon syn jeho místo něho.

1

mail   print   facebook   twitter