Hľadaný výraz: 2Kr 19,37, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
37 Jednou, když se klaněl v chrámu svého boha Nisrocha, ho jeho synové Adramelech a Sarecer probodli mečem. Uprchli pak do země Ararat a na jeho místě kraloval jeho syn Esar-chadon.

1

mail   print   facebook   twitter