Hľadaný výraz: 2Kr 15,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 V tridsiatom ôsmom roku júdskeho kráľa Azariáša sa v Samárii stal na šesť mesiacov kráľom nad Izraelom Jeroboamov syn Zachariáš.

1

mail   print   facebook   twitter