Hľadaný výraz: 2Kr 15,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Ale Boh ranil kráľa, ostal až do dňa svojej smrti malomocný, býval v dome v ústraní a kráľov syn Joatam spravoval dom a súdil ľud krajiny.

1

mail   print   facebook   twitter