Hľadaný výraz: 2Kr 15,35, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
35 Len výšiny neodstránili. Ľud ešte vždy obetoval a kadil na výšinách. On postavil Hornú bránu domu Hospodinovho.

1

mail   print   facebook   twitter