Hľadaný výraz: 2Kr 15,32, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
32 Roku wtórego Facejasza, syna Romelijaszowego, króla Izraelskiego królował Joatam, syn Uzyjasza, króla Judzkiego.

1

mail   print   facebook   twitter