Hľadaný výraz: 2Kr 15,13, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
13 V třicátém devátém roce vlády juského krále Uzijáše se stal králem Šalům, syn Jábešův. Kraloval v Samaří jeden měsíc.

1

mail   print   facebook   twitter