Hľadaný výraz: 2Kr 15,13, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
13 Sallum syn Jábesův kraloval léta třidcátého devátého Uziáše krále Judského, a kraloval jeden měsíc v Samaří.

1

mail   print   facebook   twitter