Hľadaný výraz: 2Kr 14,7, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
7 On porazil Edoma v Soľnej doline, desať tisícov, a vzal mesto Sela vo vojne a nazval ho Jokteel, ako sa menuje až do tohoto dňa.

1

mail   print   facebook   twitter