Hľadaný výraz: 2Kr 14,7, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
7 הוא הכה את אדום בגיא המלח עשרת אלפים ותפש את הסלע במלחמה ויקרא את שמה יקתאל עד היום הזה׃

1

mail   print   facebook   twitter