Hľadaný výraz: 2Kr 14,7, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
7 V Soľnom údolí porazil Edóm, desaťtisíc mužov; bojom zaujal Selu a nazval ju Jokteél až dodnes.

1

mail   print   facebook   twitter