Hľadaný výraz: 2Kr 14,7, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
7 On také porazil Idumejských v údolí solnatém deset tisíců, a dobyl Sela bojem. I nazval jméno jeho Jektehel až do tohoto dne.

1

mail   print   facebook   twitter