Hľadaný výraz: 2Kr 14,6, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
6 Ale synov tých vrahov nepobil podľa toho, jako je napísané v knihe zákona Mojžišovho, kde prikázal Hospodin povediac: Nebudú otcovia trestaní smrťou za synov, ani synovia nebudú trestaní smrťou za otcov, ale každý zomrie za svoj vlastný hriech.

1

mail   print   facebook   twitter