Hľadaný výraz: 2Kr 14,6, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
6 De a gyilkosok fiait nem ölte meg, a mint meg van írva a Mózes törvénykönyvében, a melyben az Úr megparancsolta és megmondotta: Meg ne ölettessenek az atyák a fiakért, se a fiak meg ne ölettessenek az atyákért; kiki az õ bûnéért haljon meg.

1

mail   print   facebook   twitter