Hľadaný výraz: 2Kr 14,6, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
6 ואת בני המכים לא המית ככתוב בספר תורת משה אשר צוה יהוה לאמר לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות כי אם איש בחטאו ימות׃

1

mail   print   facebook   twitter