Hľadaný výraz: 2Kr 14,6, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
6 Synov tých vrahov však nevydal na smrť, podľa toho, čo je napísané v knihe Mojžišovho zákona, kde Hospodin prikazuje: Otcovia nesmú byť vydaní na smrť pre synov ani synovia pre otcov, ale každý nech zomrie za vlastný hriech.

1

mail   print   facebook   twitter