Hľadaný výraz: 2Kr 14,6, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
6 Synů pak těch vražedlníků nepobil, jakož jest psáno v knize zákona Mojžíšova, kdež přikázal Hospodin, řka: Nebudouť na hrdle trestáni otcové za syny, aniž synové trestáni budou na hrdle za otce, ale jeden každý za svůj hřích umře.

1

mail   print   facebook   twitter