Hľadaný výraz: 2Kr 14,6, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
6 Syny těch vrahů ale nepopravil, neboť v knize Mojžíšova zákona je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí životem za svůj vlastní hřích."

1

mail   print   facebook   twitter