Hľadaný výraz: 2Kor 9,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.

1

mail   print   facebook   twitter