Hľadaný výraz: 2Kor 7,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 A tak ak som vás v liste aj zarmútil, neľutujem to. A ak som aj ľutoval - lebo vidím, že vás ten list, čo i len nakrátko, zarmútil -,

1

mail   print   facebook   twitter