Hľadaný výraz: 2Kor 7,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Pozrite, čo znamená zarmútiť sa podľa Božej vôle: akú starosť to vo vás vyvolalo, akú obranu, aké rozhorčenie, akú bázeň, akú túžbu, akú horlivosť, aké potrestanie! Tým všetkým ste ukázali, že ste čistí v tej veci.

1

mail   print   facebook   twitter