Hľadaný výraz: 2Kor 6,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 v slove pravdy, v Božej moci; zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke,

1

mail   print   facebook   twitter