Hľadaný výraz: 2Kor 6,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Veď hovorí: „V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol.“ Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!

1

mail   print   facebook   twitter