Hľadaný výraz: 2Kor 6,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?!

1

mail   print   facebook   twitter