Hľadaný výraz: 2Kor 6,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?!

1

mail   print   facebook   twitter