Hľadaný výraz: 2Kor 5,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.

1

mail   print   facebook   twitter