Hľadaný výraz: 2Kor 5,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.

1

mail   print   facebook   twitter