Hľadaný výraz: 2Kor 5,2-4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Lebo v tomto vzdycháme a túžime obliecť si naň svoj nebeský príbytok, 3 aby sme hoci aj vyzlečení, neostali nahí. 4 Veď kým sme v tomto stánku, vzdycháme pod ťarchou, lebo sa nechceme vyzliecť, ale priodiať iným, aby život pohltil to, čo je smrteľné.

1

mail   print   facebook   twitter