Hľadaný výraz: 2Kor 5,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Preto odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. A ak sme aj poznali Krista podľa tela, teraz už nepoznáme.

1

mail   print   facebook   twitter