Hľadaný výraz: 2Kor 5,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Lebo nás ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli.

1

mail   print   facebook   twitter