Hľadaný výraz: 2Kor 5,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Lebo ak strácame rozum, tak pre Boha, ak sme triezvi, to pre vás.

1

mail   print   facebook   twitter