Hľadaný výraz: 2Kor 4,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Zriekli sme sa tajnej nehanebnosti; nepočíname si úskočne, ani nefalšujeme Božie slovo, ale zjavujeme pravdu, a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí.

1

mail   print   facebook   twitter