Hľadaný výraz: 2Kor 3,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Keď už služba smrti, písmenami vyrytá do kameňa, bola taká slávna, že synovia Izraela nemohli hľadieť Mojžišovi do tváre pre jas jeho tváre, ktorý bol pominuteľný,

1

mail   print   facebook   twitter