Hľadaný výraz: 2Kor 3,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Veď je zjavné, že ste Kristov list, ktorý sme my vyhotovili, napísaný nie atramentom, ale Duchom živého Boha, nie na kamenných tabuliach, ale na živých tabuliach srdca.

1

mail   print   facebook   twitter