Hľadaný výraz: 2Kor 3,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 a nie ako Mojžiš; on si dával na tvár závoj, aby synovia Izraela nevideli koniec toho pominuteľného.

1

mail   print   facebook   twitter