Hľadaný výraz: 2Kor 13,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými.

1

mail   print   facebook   twitter