Hľadaný výraz: 2Kor 13,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí.

1

mail   print   facebook   twitter