Hľadaný výraz: 2Kor 1,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Ak sme teda sužovaní, je to na vašu potechu a spásu; ak sme potešovaní, je to vám na potešenie, ktoré sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení, aké znášame aj my.

1

mail   print   facebook   twitter