Hľadaný výraz: 2Kor 1,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy!

1

mail   print   facebook   twitter