Hľadaný výraz: 2Kor 1,21-22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 A Boh nás i vás posilňuje pre Krista, on nás pomazal, 22 on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha.

1

mail   print   facebook   twitter