Hľadaný výraz: 2Kor 1,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 ako ste nás už do istej miery pochopili, že sme vašou slávou, ako aj vy našou v deň nášho Pána Ježiša.

1

mail   print   facebook   twitter