Hľadaný výraz: 2Jn 1,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je zvodca a antikrist.

1

mail   print   facebook   twitter