Hľadaný výraz: 2Jn 1,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Veľmi som sa zaradoval, keď som našiel medzi tvojimi deťmi také, čo žijú v pravde, ako sme dostali prikázanie od Otca.

1

mail   print   facebook   twitter