Hľadaný výraz: 2Jn 1,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry.

1

mail   print   facebook   twitter