Hľadaný výraz: 2Jn 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Ja, starší, vyvolenej panej a jej deťom, ktoré v pravde milujem, - a nielen ja sám, ale aj všetci, čo poznali pravdu -,

1

mail   print   facebook   twitter