Vyhľadávaný výraz 2Jn+1,13 sa nenachádza v preklade: Latinský - Nova Vulgata.