Vyhľadávaný výraz 2Jn+1,13 sa nenachádza v preklade: Český - Bible 21.