Hľadaný výraz: 2Jn 1,4, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
4 Veľmi som sa zaradoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo chodia v pravde, ako sme prijali prikázanie od Otca.

1

mail   print   facebook   twitter