Hľadaný výraz: 2Jn 1,13, Preklad: Latinský - Nova Vulgata, Počet výsledkov: 1
13 Salutant te filii sororis tuae electae.

1

mail   print   facebook   twitter