Hľadaný výraz: 2Jn 1,13, Preklad: Španielský - Reina Valera, Počet výsledkov: 1
13 Los hijos de tu hermana elegida te saludan. Amén.

1

mail   print   facebook   twitter